2 years ago

Historia znaku Powstania Warszawskiego

Kotwica – emblemat ruchu oporu, ukazała się na ulicach stolicy, w roku 1942, umieszczanie jej na ścianach miało wciągnąć do walki przeciw okupantowi młodych ludzi, bez narażania jej. Symbole o zbliżonym znaczeniu pojawiały w różnych krajach które były pod niewolą Niemiecką, np. w Holandii, Norwegii, czy Francji.

Początkowo informowano, że popularny symbol kotwicy został przysłany na konkurs zorganizowany przez Komisję Propagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ,został stworzony w jednym z żeńskich zespołów harcerskich, a jego autorką prawdopodobnie była Anna Smoleńska. Ta oficjalna historia powstania jednego z najsłynniejszych polskich emblematów narodowych była znana do lat 80 poprzedniego wieku.

Mniej więcej w roku 1981 pierwszy raz pojawiło się nazwisko Jana Michała Sokołowskiego, jako twórcy grafiki. Sokołowski artysta plastyk najprawdopodobniej narysował Kotwicę z polecenia szefa Biuletynu Informacyjnego, którego był szwagrem i przyjacielem, a obecna cyganeria artystyczna stolicy zbierająca się w piwnicy Zachęty, mówiła, że praca będzie najsłynniejszym dziełem ilustratora, nie pomylili się, pomimo że jemu samemu popularności nie dała. Litera P, wkomponowany w w kotwicę pierwotnie pojawił się w formie drukowanej właśnie w biuletynie, w wydaniu z kwietnia 1942 roku, obok artykułu zatytułowanego „Kotwica” autorstwa Aleksandra Kamińskiego, harcmistrza, na stopie prywatnej bardzo dobrego znajomego Sokołowskiego. Informuje nas http://koszulki-patriotyczne.com.pl/Artysta był ukrywany jako autor Kotwicy, po to, by chronić jego osobę przed okupantem. Obecnie „Kotwica” jest powszechnie znanym symbolem walki Polaków z Niemcami i jest częścią naszego dziedzictwa narodowego. Wbrew ogromnych zniszczeń Warszawy w czasie wojny do dziś w wielu miejscach znajdziemy „Kotwice”, pochodzące z tamtych czasów.

2 years ago

Stosowanie symboli państwowych i terytorialnych w celach zarobkowych.

pochodzeniatak towarów, jak i usług, jednak czy możemy je stosować w celach marketingowych?

„Prawo nie pozwala na umieszczanie symboli Rzeczypospolitej Polskiej na towarach przydzielonych do obrotu handlowego, jednak zezwala sygnowanie ich symbolami państwowymi w wersji obrobionej lub artystycznej, nie wskazując precyzyjnie, co poprzez to jest pojmowane. Zatem jeżeli tylko zmienimy np. odcienie barw lub formę któregoś składnika, symbol ten jest uważany za przerobiony artystycznie i możemy go użyć” informuje portal 3design koszulki powstanie styczniowe

Używanie emblematów województw nie jest sprecyzowane przez prawo, wobec tego zarówno herby, jak i flagi województw mogą być znakiem towarowym. Atrybuty wojewódzkie mogę być traktowane jako dobra osobiste, i wedle kodeksu cywilnego, jeśli następuje ich naruszenie, możliwe jest aby zabraniać ich stosowania. Reguły wykorzystania symboli wojewódzkich są określane przez uchwałę sejmiku województwa odnośnie symboli, jednakowoż większość województw jej nie ma.W przypadku symboli powiatów, gmin i miast jednostki samorządu terytorialnego mogą same stanowić o wykorzystaniu swoich emblematów, jednak zazwyczaj nie ma aktów, regulujących prawo do korzystania z nich. Wobec tego możemy je wykorzystywać na tej samej zasadzie co emblematy województw.

Prawo w kwestii korzystania z emblematów narodowych, jak również pozostałych jednostek samorządu terytorialnego jest niekompletne i może być różnorodnie odbieranie, jednak warto pamiętać, że wszystkie te symbole są częścią naszej tradycji i zawsze powinniśmy okazywać im szacunek.